top of page

Barn och hästar i samspel för bättre mående


Johanna såg flickorna i stallet som mådde dåligt. Hon såg den läkande effekten som hästarna hade. Idag driver hon en verksamhet för barn för att främja psykiskt välbefinnande och det centrala är samarbetet med just hästen.


Hästar har varit en del av Johanna Friebergs liv alltsedan barnsben. Karriären var given – ridlärare och stallchef. Det var i den rollen hon lade märket till flickorna i stallet som mådde dåligt.

– Jag såg tydligt hur hästarna fick de här flickorna att må lite bättre och jag kunde aldrig riktigt släppa tanken på hästens egenskaper och vad de skulle kunna göra för barn i ett vidare perspektiv, säger Johanna.

Hon bestämde sig för att det här ville hon satsa helhjärtat på – att hjälpa barn som mår dåligt. Johanna utbildade sig till behandlingspedagog och även inom ämnet hästunderstödda insatser i socialpedagogiskt arbete. Efter tre och ett halvt års studier startade hon upp verksamheten Hippos Livskunskap hemma på gården Hjermesta utanför Nyköping. Det här är för cirka ett år sedan.


Utveckla färdigheter

Målet är att i samarbete med socialtjänsten, elevhälsan, familjer och intresseorganisationer ska barn få tillgång till Johannas unika insatser som bygger på evidens. Det är bland annat ett upplevelsebaserat inlärningsprogram där barn ges möjlighet att träna och utveckla färdigheter som i de behöver. Tillsammans med hästar får barnen träna på att utveckla relationer med andra, att kommunicera, samspel, uttrycka sina känslor och ledarskap.

– Det här är så viktiga färdigheter för att kunna hantera livet, få en stark självkänsla och ett gott självförtroende. Alla behöver kunna hantera livets upp- och nedgångar.

Johanna jobbar med flera program beroende på behov hos eleverna. Programmen är strukturerade då det är viktigt att barnen känner igen övningarna. Ett program kan innebära att man ses en gång i veckan under några veckor eller en hel termin. Det kan även vara i form av läger en vecka eller en helg.

Varför är då hästen så bra att samarbeta med? Johanna förklarar:

– Hästen är ett bytesdjur, ett flyktdjur och ett flockdjur – allt handlar om deras överlevnad vilket gör att den har unika sinnen. Flocken måste hålla ihop, hela flocken ska överleva och den förväntar sig och accepterar ett ledarskap. Hästen har välutvecklade sinnen, ett tydligt kroppsspråk och är känslig för sinnesstämningar. Den scannar av sin omgivning och responderar omedelbart på saker som händer vilket gör att den i relationen med ett barn får en omedelbar reaktion på barnets agerande.


Handplockade hästar

Självklart jobbar Johanna med lugna, handplockade hästar så att barnen kan känna sig trygga. Övningarna sker från marken, det vill säga barnen går vid sidan om hästen. Ett exempel är den kluriga hinderbanan som barnet tillsammans med hästen ska ta sig igenom samtidigt med andra barn och hästar. Det blir en klurig övning där barnet får träna på flera färdigheter.

– Det är en samarbetsövning som handlar om att barnen lär sig kommunicera på ett lugnt och tydligt sätt både med varandra och med hästen för att ta sig igenom hinderbanan utan att stöta ihop med någon annan. Det stimulerar även det kreativa tänkandet samtidigt som man skapar en relation med hästen och inte minst andra barn.

Johannas har möjlighet att ta emot 150-200 elever om året.

– Jag skulle gärna se att det är de barn med störst behov som får möjligheten att komma hit och jag är övertygad om att inte bara den enskilda eleven utan också samhället skulle tjäna mycket på att låta dessa barn få möjlighet att vara med på den här typen av socialpedagogiska insatser, avslutar Johanna.


Text & Foto: Carina Wedin


Comments


bottom of page