top of page

En hjälpande hand till den som har det svårt


Tomas Lindroos

Vem ska hjälpa de som har det allra svårast? De senaste åren har Eskilstuna Stadsmission snabbt utvecklat verksamhet där privata och offentliga krafter går i hand i hand för kommunens bostadslösa, hungriga och ensamma gamla.

Det började 2015 med att Eskilstuna Stadsmission bildades och tog över det vackra blå härbärget mitt i centrum. Samtidigt startade dagverksamhet för EU-migranter i kyrkans församlingshem. Idag rymmer blå huset förutom tio sängplatser även grötfrukost, dagverksamhet för bostadslösa och ett personligt ombud för samtal och stöd. Dessutom har Stadsmissionen startat verksamheten ”Bostad först” som hittills har tio lägenheter för bostadslösa. – Kön till härbärget har minskat, men det kommer nya, berättar Tomas Lindroos, direktör för Eskilstuna Stadsmission och även ordförande för alla Sveriges tio stadsmissioner.

Stadsmissionen serverar mat, men har också hundra familjer som tillhör ”Matlaget” och får kassar med matsvinn varje vecka från tio livsmedelsaffärer. 70 ton delades ut förra året. – Tyvärr behövs vi när den offentliga välfärden inte räcker till. Vi skulle kunna dela ut tre gånger så mycket. Socialbidragen har inte ökat på 20 år. Allt fler faller mellan stolarna.

Viljan att hjälpa ökar

Sveriges Stadsmissioner följer utvecklingen med hjälp av professor Magnus Karlsson på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. De ger årligen ut ”Fattigdomsrapporten”. Den senaste heter ”Människor går hungriga i välfärdssamhället Sverige 2019. Politiken måste agera nu.” Tomas Lindroos ser också att viljan att hjälpa ökar. Julinsamlingen 2020 slog rekord. Både enskilda och företag bidrar till Stadsmissionen med gåvor eller som medlemmar i föreningen. Alla Eskilstunas församlingar utom en bidrar.

Ungefär hälften av inkomsterna kommer från kommunen. Lars G Linder, socialdemokratisk ordförande i Eskilstuna Stadsmission och i Eskilstuna pastorat, ser det som en självklarhet att kyrkan och det offentliga ska bidra. – För mig är folkrörelser en levande del av samhället. Som kristen ser jag att om det finns mellanrum i välfärden kan vi inte vänta på att täppa till dem. Vi måste hjälpa den som behöver nu.

Trots namnet sker ingen bordsbön vid grötfrukosten och det finns inga frälsningsambitioner, men de anställda har en värdegrund. ”För stadsmissionerna är våra kristna och diakonala grundvärderingar den ”mylla” ur vilken vi hämtar såväl inspiration som riktning och prioritering.”

Startat även i Nyköping Eskilstuna Stadsmission har startat Stads- missionen i Nyköping och en telefontjänst för ensamma gamla och växer på flera områden. – Vi är en folkrörelse som arbetar professionellt för socialt utsatta. Snart öppnar vi ett skyddat boende för misshandlade kvinnor med barnperspektiv och med verksamhet mot hedersvåld. Vi diskuterar också ytterligare verksamhet med kommunen, säger Tomas Lindroos.

Eskilstuna Stadsmission startade för fem år sedan med en handfull anställda. Idag arbetar 25 personer i verksamheten och det finns ett 40-tal frivilliga volontärer. Samarbetet med kommunens socialtjänst är nära och självklart. – Vi tillför resurser via privata donationer och dubblar kommunens bidrag. Strax före jul ringde Stefan Löfvén mig och tackade för Stadsmissionens insatser i hela landet, avslutar Tomas Lindroos.


 

Text & Foto: Anna Jerdén


bottom of page