top of page

Hållbar logistik när den är som bäst


För många företag har Eskilstuna kommit att bli det självklara valet som nav för sitt gods. Eskilstuna Kombiterminal är den omlastningscentral som hanterar flest containers och trailers i Stockholm-Mälarregionen – och verksamheten fortsätter att växa.

Det började för sådär tjugo år sedan då H&M efterfrågade en ny etableringsort för sitt centrallager. Kravet de hade var en kombiterminal som kunde hantera deras stora volymer. – Så kombiterminalens framväxande bygger helt och hållet initialt på ett kundkrav, berättar Pär

Svensson, Logistikutvecklare. Det var en modig satsning av kommunen vid den tidpunkten och som idag har växt och blivit en knutpunkt för leveranser såväl inom och utom Sverige och fått fler än H&M att välja just Eskilstuna för sitt centrallager.

Pär Svensson

Pär berättar en anekdot om hur kombiterminalen kom till. Dåvarande kommunstyrelsen ordförande ringer till Energi och miljö och säger ”vi måste bygga en kombiterminal”. Han får till svar ”vad är det?”. Kommunstyrelsens ordförande svarar ”det vet jag inte, men vi måste hur som helst bygga en”


Startskottet

Så när kombiterminalen stod klar 2003 hade man initialt endast en enda kund – och det var H&M. Det kom också att bli startskottet som väckte intresset inom kommunen för utvecklingen av ett större logistikområde. – Vi har ett bra geografiskt läge som gör det enkelt för företagen att ta sig vidare när de lastat om, säger Claes Sörman, teknisk chef på Eskilstuna Logistik, och trycket på verksamheten gjorde att vi påbörjade projekteringen att bygga ut redan 2008.

Claes Sörman

Idag har kombiterminalen ett elektrifierat spårområde och en terminalyta på 68 000 kvadratmeter – vilket motsvarar cirka tio fotbollsplaner – där man kan ta emot fyra heltåg, på cirka 670 meter per tåg, samtidigt. För tre år sedan tog man emot cirka tio tåg i veckan, idag 16 tåg varje vecka. Men ändå räcker det inte till. En utbyggnad om ytterligare 15 000 kvadratmeter terminalyta och förlängning av spår planeras där man förbereder för att kunna ta emot tåg med upp till 730 meter vagnar. – Det gör att vi kan serva ytterligare sex trailers för varje tåg vilket innebär 10 000 fler trailers varje år, något vi vet att det finns underlag för, säger Claes

Hållbar logistik Eskilstuna kombiterminal ligger helt i linje med de miljökrav stora företag har idag på hållbar logistik.

– Tåg är ett totalt fossilfritt transportmedel och att ta leveranser med tåg istället för lastbil från exempelvis Italien flera gånger i veckan – det har en direkt och positiv miljöpåverkan. Ju närmare slutkunden godset kommer med tåg, desto bättre för miljö, säger Pär.


Kombiterminalen är under ständig utveckling och det finns redan nu detaljplanearbete för ytterligare utbyggnad av verksamheten.

– Marknaden kräver det här i och med att miljökraven blir större och större. Så för oss gäller det att hänga med och tillgodose de krav som ställs, avslutar Claes.

 

Text: Carina Wedin

Foto: Eskilstuna Logistik


bottom of page