top of page

Yalla – inkludering, självkänsla och god mat


Ett nytt matställe, Yalla, slår snart upp dörrarna i Nyköping. Här kommer mat från världens alla hörn att serveras och den lagas av dem som kan det allra bäst. Yalla är ett socialt företag som verkar för att utrikesfödda

kvinnor ska få en chans att komma ut i arbetslivet.

verkar för att utrikesfödda kvinnor ska få en chans att komma ut i arbetslivet.


För 13 år sedan startades Yallatrappan i Malmö, ett arbetsintegrerat socialt företag. Målet var då, som nu, att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som ofta har ingen eller liten arbetslivserfarenhet. Idag har företaget cirka 50 anställda och idén har spridit sig över landet och lokala varianter med olika infallsvinklar har skapats; bland annat till Borlänge i ett samarbete med Ikea som byggt upp en syateljé i sitt varuhus. Yallatrappan i Malmö tog under 2021 emot tre fina utmärkelser så som Skånska Gastronomipriset Svenska jämställdhetspriset samt EU-parlamentets europeiska medborgarpris. Ett tydligt bevis på att det är en verksamhet som fungerar och fyller sitt syfte.

Yalla har funnits i Nyköping ett tag men nu blir verksamheten mer publik i och med att man öppnar ett matställe med samma namn som företaget.

– Det har varit en lång process där såväl Nyföretagarcentrum som Coompanion varit med i arbetet, berättar Ingela Ljung som är en av grundarna till Yalla i Nyköping. Nyköpings kommun är nu med och stödjer verksamheten ekonomiskt genom konceptet IOP – Idéburet offentligt partnerskap. Men det bygger också på att vi också har en verksamhet som är lönsam och kan bidra med minst lika mycket.


Mat, sömnad och städ

Yalla Nyköping består idag av 7 utrikesfödda kvinnor som, samtidigt som de går på SFI, varit anställda halvtid sedan september förra året. Verksamheten består även av Ingela och Sara Sandgren som är verksamhetsansvariga. Yalla Nyköping har utkristalliserat sig att innefatta mat, sömnad och städ och de flesta brinner för mat så att öppna ett matställe föll sig naturligt. Men redan nu har man haft ett par textilprojekt och målet är att få städuppdrag.

– Yalla handlar om inkludering och demokrati, säger Ingela. Utrikesfödda kvinnor står ofta utanför arbetsmarknaden och syftet med verksamheten är att förbättra deras möjlighet till arbete och utbildning. Det vi tydligt ser här, och som några uttryckt, är att såväl självkänsla som självförtroende stärks. Våra sju anställda kommer i sin tur att få bli handledare för andra kvinnor som kommer till oss för att arbetsträna.

En av Yallas medarbetare är Robina. Hon är 30 år och kom till Sverige från Afghanistan med den stora flyktingströmmen för åtta år sedan. I sitt förra hemland vävde hon mattor och här i Sverige har hon fått prova på att jobba inom Skogsstyrelsen. Det som de flesta av dessa kvinnor har gemensamt är att de inte fått gå i skolan.

– Jag visste inte ens hur jag skulle hålla en penna och känslan när jag skrev mitt namn för allra första gången var obeskrivlig, berättar Robina.


Vågar drömma

Idag kan hon skriva och läsa på svenska och det är något hon vill bli ännu bättre på. Hon berättar också om hur hon imponerades av svenska kvinnor när hon kom hit.

– De körde bil, arbetade och levde ett helt annat liv än jag någonsin kunnat drömma om.

Idag vågar också Robina drömma. Hon vill ta körkort och tack vare jobbet på Yalla kanske drömmen om att få utbilda sig till kock kan bli verklig.

Och alla kvinnor kan mer än de tror – oavsett var man kommer ifrån. Det intygar Ingela. Restaurangen som verksamheten ska drivas i behövdes renoveras och anpassas till nya verksamheten och allt det har kvinnorna i Yalla gjort själva.

– De har målat, snickrat och skruvat. Många har nog överraskats av det faktum att de står med en skruvdragare i handen och klarat det galant.


Gör allt själva

Yalla ska vara ett matställe med fokus på luncher och catering. Det kommer serveras mat från världens alla hörn – och menyerna kommer man såklart överens om tillsammans. Yallakvinnorna göra allt själva; lagar maten, serverar, står i kassan och städar. Planen är att öppna upp matstället i slutet av februari.

– Nu jobbar vi med slutfinishen så nu ser vi fram emot att få välkomna Nyköpingsborna till Yalla på Östra Kyrkogatan 30 så snart det har öppnat, avslutar Ingela.


TEXT: CARINA WEDIN FOTO: BJÖRN DAHLGREN


bottom of page